تبلیغات
من و مری - روزی می شود...

پنجشنبه 7 مرداد 1395
نویسنده : ๏̯͡๏ من نظرات ()

♥ روزی می شود... ♥


همسر عزیزم امیر 

داغتریـن آغـوش هـــا را از تنت و شیـرین تـرین بــوسـه هـا را  

از لبـانت بیـــرون مے کـشـــم بــه تـلـــافـے تمام روزهایے کـــه ...!

 مے خواهمت و نیسـتی. 
نمی دونم اونم به من. فکر میکنه یا نه؟؟؟؟من تمام فکرم پیش اونه